នំអន្សមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

នំអន្សម គឺជានំដែលបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិខ្មែរ។ ប្រជាជនភាគច្រើន បានវេចនំនេះ រៀងរាល់ពីធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ចូលឆ្នាំ និងពីធីមង្គលការជាដើម។ តែនំអន្សមមិនមែនមានរូបរាង និងរសជាតិដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេ។ ជាក់ស្ដែងនំអន្សមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម គឺមានរូបរៀង រសជាតិ ខុសប្លែកពីនំអន្សមខ្មែរកណ្ដាល។ តើនំអន្សមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីខ្មែរកណ្ដាលយ៉ាងណាខ្លះនោះ សូមទស្សនាបទយកការណ៍ដែលរៀបចំ ដោយកញ្ញា ឈូក រ័ត្ន ដូចតទៅ៖

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *