អ្នក​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង​ម្នាក់​ អាច​រកចំណូល​បាន​ ៣០លាន​ដុង​ ពីការចិញ្ចឹម​ដង្កួង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ៥ខែ​

រយៈ​ពេល​ ៥ខែ​ម្ដង​លោកតា​ វ៉ាន​ អាច​រកចំណូល​រហូតដល់​ ៣០លាន​ដុង​ ពីការចិញ្ចឹម​ដង្កូវ​ឌួង​។ អ្នកស្រុក​ថ្កូវ​ វ័យ៧២ឆ្នាំ​ នៅ​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង​រូប​នេះ​ក៏បាន​បញ្ជាក់​ថា​ នៅក្នុង​រដូវ​ណាដែល​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ខ្លាំង​ ឌួង​មិនសូវ​សម្បូរ​នោះ​ទេ​ ដែល​ធ្វើឲ្យ​ប្រាក់ចំណូល​ថយ​ចុះ​ត្រឹម​ ២០លាន​ដុង​ ប៉ុណ្ណោះ​។ យ៉ាងណា​ចំនួន​នេះ​នៅតែ​មាន​ ផលចំណេញ​ច្រើនជាង​ការធ្វើ​រប​កសិកម្ម​ដទៃទៀត​។ ដើម្បី​ជ្រាប​កាន់តែ​ច្បាស់​អំពី​វីធី​សាស្រ្ត​នៃ​ការចិញ្ចឹម​ដង្កូវដួង​រប​ស់​លោកតា​ វ៉ាន​ សូម​លោក​ អ្នកនាង​ទស្សនា​បទ​យកការណ៍​រប​ស់​កញ្ញា​ ឈូក​ រ័ត្ន​ ដូចតទៅ៖

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *