ចម្រៀង

បងស្រឡាញ់ៗ តែអូន

ដើម្បីអំណរបរិយាកាសរីករាយ សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តស្ដាប់ចម្រៀងមួយបទ “បងស្រឡាញ់ៗ តែអូន” ច្រៀងដោយសិល្បករ ថាច់ ភឿង មានស្រុកកំណើតនៅស្រុកថ្កូវ ខេត្ត ព្រះត្រពាំង កម្ពុជាក្រោម។

ស្រុកស្រែស្នេហ៍ខ្ញុំ

សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តស្ដាប់កម្សាន្តចម្រៀងមួយបទថតនៅកម្ពុជាក្រោម មានចំណងជើងថា ស្រុកស្រែស្នេហ៍ខ្ញុំ ជាស្នាដៃតែងនិពន្ធរបស់យុវជនខ្មែរ។ សូមអរគុណ។